Yönetim

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nazan KUTER 

Bologna Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Umut PEKİN TİMUR

Mevlana Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ÖZCAN

Erasmus Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR