Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak.
2. Sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)` ndan en az 55 standart SAYISAL puanı almış olmak,
3. YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak veya Üniversitemiz tarafından yapılan dil sınavından en az 50 puan almış olmak veya TOEFL vb. dil sınavlarından alınan puanların Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirilmesi neticesinde başarılı olmak.
4. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (http://fbe.karatekin.edu.tr/).