Dersler

Kodu Ders Adı Kodu T / U HDS Statü HAVUZ DÖNEM

PEY500

Seminer 6 0/0 0 Zorunlu   Güz-Bahar

PEY501

Açık Ocak Maden Sahalarında Peyzaj Onarımı 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY502

Görsel Peyzaj Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY503

Kamusal Dış Mekanda Evrensel Tasarım 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY504

Peyzaj Mimarlığında Kentsel Donatı Elemanları 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY505

Yeşil Yol Sistemleri 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY506

Ekolojik Temelli Kentleşme Yaklaşımları 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY507

Kurakçıl Peyzaj 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY508

Kentsel Su Kıyılarının Yenilenmesi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY509

Bilgisayar Destekli Mekânsal Modelleme 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY510

Peyzaj Karakter Analizi 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY511

Peyzaj Bağlantılarının Planlanması 6 3/1 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY512

Peyzaj Mimarlığında Mekânsal Analiz ve CBS 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY513

Su Erozyonu Tahmin Modelleri 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY514

Bitki Su Tüketimi 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY515

Bitki Yetiştirme Ortamlarında Toprak Düzenleyiciler 6 3/1 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY516

Hidropedoloji 6 3/1 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY517

Dikey Bahçeler 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY518

Kentsel Tarım 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY519

Türk Bahçe Sanatı ve Türk Bahçelerinin Rekreasyonel Kullanımı 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY520

İyileştirme Bahçeleri 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY521

Peyzaj Mimarlığında Bilimsel Araştırma Teknikleri 6 3/0 3 Zorunlu   Güz-Bahar

PEY522

İleri Veri Madenciliği 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY523

Peyzaj Planlamada Ekosistem Servisleri 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY524

Tarihi Kent Merkezlerinde Peyzaj Tasarımı 6 2/1 3 Seçmeli   Güz-Bahar

PEY525

Anma Mekânlarının Tasarımı 6 2/2 4 Seçmeli   Güz-Bahar

PEY526

Peyzaj Sosyolojisi 6 4/0 4 Seçmeli   Güz-Bahar

PEY527

Permakültür 6 3/0 3 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY528

Peyzaj Onarım Çalışmalarında Toprak İyileştirme 6 2/2 4 Seçmeli Üniversite Güz-Bahar

PEY700

Uzmanlık Alan Dersi 6 8/0 8 Zorunlu   Güz-Bahar

PEY800

Tez 24 0/0 0 Zorunlu   Güz-Bahar

PEY999

Lisansüstü Danışmanlık 0 0/20 20 Zorunlu   Güz-Bahar