2018-19 Bahar Dönemi Final Sınavı Programı

DERSİN KODU

DERSİN ADI

DERS SORUMLUSU

SINAV TARİHİ VE SAATİ

PEY505

Yeşil Yol Sistemleri

Doç.Dr. Umut PEKİN TİMUR

20.05.2019-18:00

PEY507

Kurakçıl Peyzaj

Doç.Dr. Umut PEKİN TİMUR

21.05.2019-18:00

PEY509

Bilgisayar Destekli Mekânsal Modelleme

Doç.Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ

20.05.2019-18:00

PEY510

Peyzaj Karakter Analizi

Doç.Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ

21.05.2019-18:00

PEY511

Peyzaj Bağlantılarının Planlanması

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ÖZCAN

20.05.2019-18:00

PEY512

Peyzaj Mimarlığında Mekansal Analiz ve CBS

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ÖZCAN

21.05.2019-18:00

PEY517

Dikey Bahçeler

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR

20.05.2019-18:00

PEY520

İyileştirme Bahçeleri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burhan TİMUR

21.05.2019-18:00

PEY521

Peyzaj Mimarlığında Bilimsel Araştırma Teknikleri

Doç.Dr. Umut PEKİN TİMUR

22.05.2019-18:00

PEY523

Peyzaj Planlamada Ekosistem Servisleri

Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK

20.05.2019-18:00

PEY524

Tarihi Kent Merkezlerinde Peyzaj Tasarımı

Doç.Dr. Nazan KUTER

20.05.2019-18:00

PEY527

Permakültür

Dr. Öğr. Üyesi Nuray A. ÇİÇEK

21.05.2019-18:00

PEY528

Peyzaj Onarım Çalışmalarında Toprak İyileştirme

Dr. Öğr. Üyesi Nuray A. ÇİÇEK

21.05.2019-18:00

Yayınlanma Tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba